söndag 3 januari 2010

Tänkvärt om hjälp..

Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål,
måste jag först finna henne/honom där hon/han är och börja just där.
Om man inte kan det lurar man sig själv när man tror att man hjälper andra.
För att hjälpa någon måste jag visserligen förstå mer än vad personen i fråga gör,
men först och främst förstå det hon/han gör.
Om jag inte kan det, så hjälper det inte att jag kan och vet mera.
Vill jag ändå visa hur mycket jag kan, så beror det på att jag är fåfäng och högmodig och egentligen vill bli beundrad av den andre, istället för att hjälpa honom.
All äkta hjälpsamhet börjar med ödmjukhet inför den jag vill hjälpa
och därmed måste jag förstå att detta med att hjälpa inte är att vilja härska,
utan att vilja tjäna.

Kan man inte detta, så kan man inte heller hjälpa någon.

Jag kan.
Kan ni?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar