onsdag 24 februari 2010

Min vårdsammanfattning..


Eftersom jag följer en del bloggar med endometrios och de föjler min så har jag lovat att lägga ut min vårssammanfattning som jag fått av min läkare som ska vidare till Endometrioscenter i Uppsala. Vi ger varann råd, stöttning och pratar runt endo.
Här kommer min sammanfattning:

Pat 6 gravida, 4 para med förlossningar -92, -96. -98 och -00.
Haft hela sitt vuxenliv lågsittande buksmärtor med blödningstrassel oc recidiverande ovarialcystor. Pga av cystor som medförde ofta akulinläggningar med stora buksmärtorhar man över ett tiotal bukoperationer delvis laparotomiskt och delvis laparoskopiskt. Man har alltid hittat cystor. Man misstänkte dock hela tiden endometrios.

Pga alltmer oftare inläggning pga buksmärtor och dessutom långvariga blödningar upptill 3 veckor per menscykel och vid ultraljud ganska tydliga tecken på adenomyos och har beslutat att hysterektomera henne. Total hysterektomi utfördes den 24/2 2009.

Man konstaterade utbredda adherenser varav några talade för pågående endometrios tidigare då det var intimsammma vuxit med organen omkring som det brukar förekomma vid endomertios. Mödosam adherenslösning med det gick bra att avlägsna uterus.

Innan hysterektomin har man försökt göra eb behandlingsgång med Mirenaspiral dock tålde pat inte den och blödningarna blev bara rikligare och den avlägsnades efter några veckors provbehandling. På samma sätt Depo Proverabehandlingen har inte lett till något resultat alls.

Eftersom pat hade4 barn och man har prövat all medicin som som står till förfogande har man utfört ovannämnda hysterektomi. Vid hysterektomin har man avlägsnat en uterus som vägde 141 gram med mjukare konsistens såsom vif adenomyos.

Postoperativt har pat åter igen bildat cystor och pga persisterande cysta med lågsittande buksmärtor har hon opereras igen.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar